Historie

Kort historisk oversikt.

Vi kjenner til at Ecuador har vært befolket i 13000 år. Ut fra arkeologiske funn har man kunnet beskrive opptil 11 forskjellige precolombianske ( før europeernes ankomst) kulturer. Det finnes ikke skriftlige kilder,  men det er mange arkeologiske museer med utstillingsgjenstander som vitner om godt utviklede kulturer.

Det ekspanderende inkariket erobret den sørlige delen av Ecuador og fjellområdene rundt 1470. Quito ble da den nordlige hovedstaden i riket, mens Cusco i Peru ble regnet som den sørlige. Den siste inkakeiseren Atahualpa ble født i Quito.

Etter at conquistadoren Pizzaro og hans menn kom i 1530, ble området raskt underlagt spansk kolonistyre. Kirker og klostre ble bygget og infrastruktur ble lagt med det formål å transportere kontinentets rikdommer til Europa. Formelt var området underlagt visekongen i Peru, som var spanskekongens stedlige representant. Grunnlaget for utvikling av et lokalt selvstyre kom da Napoleon invaderte Spania i 1808 og satte kongemakten ut av spill. Etter uavhengigheten var Ecuador først en del av ”Stor-Colombia» sammen med Venezuela og Panama.

Etter 1830 ble Ecuador en selvstendig stat. Konstitusjonelt ble det etablert som republikk med frie valg. Men som i mange andre latinamerikanske land har de militære myndigheter vært mye innblandet i styre og stell, og har ikke nølt med å avsette presidenter. Det har imidlertid aldri vært noe utpreget militærdiktatur av varig karakter. Bortsett fra to kriger om territorier med Peru har det vært relativt rolig i Ecuador –i latinamerikansk sammenheng vel å merke!

Mer historie kan du lese her::