Lenin Moreno

Lenin Moreno etter valget

lenin morenoNavn: Lenin Moreno Garcès

Født: Nueva Rocafuerte, 1953

Politisk tilknytning: Sentrum-venstre, tidligere Alianza Pais.

Rolle i valget 2017: Presidentkandidat

Lenin Moreno vant presidentvalget i 2017, og er dermd landets regjerende president fram til neste valg i 2021. Følgende er skrevet før valget:

Hans ulykke har vist veien for hans misjon og karriere. Lenin Moreno ble lam og rullestollbruker etter å ha blitt skutt under et overfall i 1997. Han bygde seg opp igjen psykisk og virket som motivator og skrev bøker om humor og livsmestring. Hans engasjement førte ham inn i politikken hvor han ble Rafael Correas visepresident fra 2007.

I visepresidentembetet opprettet han flere programmer for hjelp og tilrettelegging for funksjonshemmede. Disse har tjent som modell for andre land. I 2012 ble han nominert til Nobels fredspris for dette arbeidet. Han tok ikke gjenvalg som visepresident i 2013 og ble i stedet utnevnt til FN`s spesialutsending for funksjonshemmede.

Som Alianza PAIS`desidert mest populære politiker ble han lansert til å ta over etter Rafael Correa. Så lang tyder intet på at det blir noen kursendring med Moreno. Alianza PAIS`økonomiske politikk står fast med Jorge Glas som garantist i visepresidentstolen. Men Moreno som person er betydelig annerledes enn Correa. Mange venter seg en ny lederstil. Der Correa er autoritær og agressiv mot meningsmotstandere, er Moreno godmodig og forsonende. Det forventes blant annet  et bedre forhold til media. Hans utfordring er å markere selvstendighet overfor Correa og måtte forsvare en rekke upopulære økonomiske tiltak.

Moreno fikk 39,3 % av stemmene i første valgomgang. Det blir med dette et nytt valg mellom ham og Guillermo Lasso som fikk flest stemmer av opposisjonskandidatene.

Program

Moreno går for fortsatt investeringer i skoler, sykehus og veier. Styrking av det offentlige tilbud på disse områder har vært en av pilarene i de siste års politikk. Derfor forsvarer Moreno de store gjeldsopptakene staten har gjort særlig de siste to årene. Han vil i hovedsak opprettholde de nye skattene og avgiftene, men gir signal om at enkelte kan reduseres. Han vil moderere de deler av Correas kommunikasjonslov som gir adgang til represalier mot media for visse ytringer, som for eksempel karikaturtegneren Bonil har vært utsatt for.

Hovedsiden om valget 2017

De andre kandidatene:

Guillermo Lasso

Cynthia Viteri

Paco Moncayo

Lenin Moreno etter valget:

Etter valgseieren har Moreno gradvis distansert seg fra tidligere president Correa og partiet Alianza Pais. Etterhvert utartet det til et fullstendig brudd.

Flere av toppene i partiet er enten fengslet eller anklaget for korrupsjon, Det gjelder blant annet mannen som ble valgt som Morenos visepresident (og Correas mann) som nå soner en lengre fengselsdom. Ekspresidenten selv oppholder seg i Belgia.

Høsten 2019 var det en stor streik og omfattende demonstrasjoner som en tid så ut til å føre til en tvingen avgang for Moreno og hans regjering. Etter forhaldinger med særlig en gruppe urfolksledere som sto i spissen for demonstrasjonene, og Moreno gikk med på en del kompromisser, roet det hele seg ned.