Valget 2017 i Ecuador, en oversikt

Lenin Moreno (Alianza País) vant presidentvalget 2. april med et knapt flertall av stemmene, 51,16 %. Motkandidaten Guillermo Lasso (Creo) vil imidlertid ikke godta resultatet og kommer med beskyldninger om valgfusk. Han hevder de har funnet 1795 «uregelmessigheter» som til sammen utgjør 592350 stemmer. Moreno vant med 228437 stemmer. Hans tilhengere demonstrerer i de store byene, brenner bildekk og blokkerer hovedgater og innfartsårer.

Moreno fikk størst tilslutning i kystprovinsens og i nord (gult). Lasso vant de sentrale høylandsområdene, Amazonia og Galapagos (blått).

Lassos krav om omtelling av samtlige stemmer er tiltrådt av Alianza País som sier de ikke vil ha noen tvil om resultatet. De vil imidlertid stille Lasso til ansvar dersom anklagene er uberettigede.

Moreno opnådde ikke tilstrekkelig flertall etter første valgrunde i februar. Opposisjonen samlet seg da rundt Lasso. AP oppnådde rent flertall i parlamentet.

President Rafael Correa (AP) hadde ledet landet i 10 år og kunne ikke stille til gjenvalg. Dette åpnet for nye ansikter.

Litt forenklet snakker vi om AP og tre koalisjoner som med sine profiler prøvde å ta makten.

AP lanserte Lenin Moreno som kandidat til presidentembetet og Jorge Glas som visepresident. Det er ventet at de i hovedsak vil videreføre Correas politikk. Det innebærer opprettholdelse av skatter og avgifter og satsing på energi. Taktisk er det viktig for Moreno å komme ut av Correas skygge og markere selvstendighet.

Koalisjonen Unidad stilte med Cynthia Viteri. Bak koalisjonen sto i hovedsak Partido Social Christiano (PSC) og Guayaquils mektige borgermester Jaìme Nebot. Opprinnelig besto koalisjonen av flere partier, men de ønsket ikke å støtte Viteri. PSC er mot regjeringens avgiftspolitikk og ønsker et mer desentralisert styre.

Guillermo Lasso styrer sitt eget parti Creo og hadde støtte blant annet av partiet SUMA som opprinnelig var med i Unidad. SUMA styres av Quitos borgermester Mauricio Rodas. Lasso går hardt ut mot regjeringen og lover oppvask dersom han vinner. Han vil redusere offentlige utgifter kraftig, fjerne skatter og avgifter og redusere overflødige byråkratiske institusjoner. Og dessuten innlede etterforskning mot en rekke funksjonærer, deriblant presidenten selv.

Acuerdo Nacional samlet partier i opposisjon fra sentrum-venstre. Tidligere general fra krigen mot Peru i 1995 samt tidligere borgermester i Quito, Paco Moncayo, var deres håp i presidentvalget. Alliansen inkluderte også urbefolkningens parti Pachakutic. Selv ville de hatt sin egen Lourdes Tiban som president, men anså at Moncayo hadde et bredere velgerpotensiale.

Les alle artikler og analyser om valget:

Om kandidatene:

Guillermo Lasso. Bankmannen som vil bli president

Lenin Moreno. Rullestolbrukeren som var visepresident og ble nominert til Nobels fredspris

Cynthia Viteri. Nyhetsoppleseren som har sittet lengst i parlamentet

Paco Moncayo. Generalen og helten fra Cenepa (krigen mot Peru i 1995)

Artikler:

30. juli 2016. Presentasjon av noen av valgets aktører mens de fremdeles vurderer om de skal stikke nesa fram. Gullermo Lasso er foreløpig eneste kandidat.

2. september 2016. Viteri vil gjerne bli president. Hva vil Correa? Flertydige røster fra Pachakutic.

4.oktober 2016. Velgerne får (i realiteten) fire kandidater å velge mellom. Moreno og Glas blir regimets Knoll og Tott mens Correa tar ferie med familien. Alle er ikke like glad i Cynthia Viteri. Til venstre gjør Tiban og Ayala plass for Moncayo.

11. november 2016. Vi er på fornavn med kandidatene og AP gjør noen upopulære ting.

31. januar 2017. Lenin Moreno leder, men ikke nok.

18. februar 2017. Noen tanker umiddelbart før valget.

26. februar 2017. Og vinneren er …?

10. mars 2017. Tunfisk-krigen og andre historier fra valget

30. mars 2017. 3 dager til valget

31. mars 2017. Må Julian Assange forlate ambassaden etter valget i Ecuador?

11. mai 2017. Lenin Moreno er president

Hvordan fungerer det?

Ecuadors valgsystem

Hvordan gikk det forrige gang?

Hovedside om valget 2013