Atahualpa og Huascar

Atahualpa var den siste inka og han var født i Quito, det som i dag er hovedstaden i Ecuador.

Inkariket hadde sitt utspring i Cusco i Peru. Derfra sendte de ut sine styrker. I løpet av et par hundre år behersket de et område som var større enn romerriket i sin utstrekning.

Inkaen Huyana Capac  hadde mange sønner og med forskjellige kvinner. Han hadde en forkjærlighet for de nordlige områdene og oppholdt seg mye i Quito. Der fikk han sønnen Atahualpa med en lokal prinsesse.

Det var på denne tida man først observerte noen skjeggete menn ved Ecuadors kyster. Så ble Huyana Capac syk og døde. Ettertiden har konkludert med at han med stor sannsynlighet var smittet av en sykdom de skjeggete brakte med seg.

Atahualpa og Huascar delte riket mellom seg

Arvefølgen etter Huac var uklar, eller den ble fortolket for å tilpasses praktiske hensyn. Det ble til at Atahualpa styrte den nordlige delen av riket fra Quito, mens halvbroren  Huascar styrte det øvrige fra Cusco.

Så gikk det noen år, til urimeligheten i dette begynte å tære på Huascar. Riket burde i sin helhet styres fra Cusco. Det var i hvert fall det hans rådgivere, deriblant hans egen mor, klarte å overbevise ham om.

En opprivende borgerkrig

Huascar sendte derfor hærførerne sine nordover. De kom til cañarifolket som holdt til omtrent der byen Cuenca befinner seg i dag. Minner fra inkaenes storhetstid kan fortsatt beskues hvis du besøker ruinene i Ingapirca.

Her klarte Huascars menn å ta Atahualpa til fange. Men han klarte å unnslippe i løpet av natten. Noen mente han omskapte seg til en slange og lurte sine fiender.

Atahualpa kom tilbake og seiret i et blodig slag. Derpå fikk cañariene gjennomgå for det Atahualpa så på som et forræderi. Tusener ble drept. (Dette la grunnlaget for et bittert fiendeskap og en framtidig alliansepartner for de spanske conquistadorene).

Etter dette fortsatte Atahualpa sørover.

Huascar begynte å bli desperat. Han søkte etter syndebukker blant sine nærmeste og gikk i selvmordstanker. Han konfererte med oraklene og fikk beskjed om at han selv burde stille i spissen for styrkene sine.

Hevnen er blodig

Det gikk ikke så bra. Huascar ble tatt til fange og Cusco overga seg. Så begynte blodbadet. Huascars familie og rådgivere ble slaktet. Også prestene som foresto kroningen av Huascar måtte bøte med livet. Til overmål trengte Atahualpas menn inn i de gamle inkaenens gravkammer, trakk de balsamerte likene ut, og skjendet dem. Også andre landsbyer enn Cusco måtte lide. I noen områder ble hver femte innbygger drept.

Atahualpa hadde seiret og nå knuste han enhver kime til opprør for å fundamentere sin posisjon som inkarikets hersker.

Men det var ikke over med dette…

Noe Atahualpa kanskje var klar over, men ennå ikke forsto konsekvensene av, var at de skjeggete mennene, kongen av Spanias conquistadorer, hadde slått seg til permanent ved en Perus landsbyer langs kysten.

(En enda blodigere fortsettelse følger).

Les mer om Ecuadors historie her!