Før valget 2017 (januar)

Det er 19 dager igjen til selve valgdagen. Utfallet er vanskelig å spå ut fra meningsmålingene. Konstellasjonene er omtrent de samme som ved valgkampens begynnelse i oktober 2016, da kandidaturene ble lansert. Det er 7 menn og en kvinne som begjærer presidentembetet, men det er kun 4 av dem som i realiteten er med i kampen.

Regjeringspartiets kandidat Leon Moreno er sterkest, med rundt 35 % oppslutning. Det tyder på at det vil bli en ny avstemning i april mellom ham og den som kommer nærmest ham i februarvalget.

Og det kan bli Cynthia Viteri eller Guillermo Lasso, som begge vaker over og under 20 %. Og de kjemper like mye mot hverandre som mot Moreno. Til tross for at de forfekter mye av det samme tankegodset, fjerne skatter og legge til rette for næringsliv og utenlandske investeringer. Det er en splittet opposisjon som ikke har kommet overens om en felles kandidat.

Denne krangelen styrker andre kandidater som Moreno, men også fjerdemannen i feltet, Paco Moncayo. Han har til nå har ligget noen prosent etter, men det kan endre seg.

Den store andelen velgere som ikke har bestemt seg gjør bildet enda mer uklart. I Ecuador er man pliktig å stemme, så de kan ikke velge sofaen. Søndagsturen den 19. feburar må gå til valglokalet og deres i-siste-liten-beslutning vil være avgjørende.

Jeg er usikker på hvilken motivasjon de øvrige fire kandidatene har for  å investere så mye tid og penger i en sjanseløs kampanje. Men det er jo et par personligheter blant dem som krydrer valgkampen. Det er Ivan Espinel, en 33 år gammel lege fra Manta. Han har gjort seg bemerket ved å argumentere for dødsstraff i særlig alvorlige sedelighetssaker. Han har også sagt at han gjerne skulle kappet armen av korrupte politikere og byråkrater. Akkurat det er ikke skrevet ned i programmet. Så er det Dalo Bucaram. Han er mest kjent som sønnen til tidligere president Abdalá Bucaram. Faren ble kastet før det var gått et år og nå befinner han seg i landflyktighet i Panama, anklaget i hjemlandet for økonomiske uregelmessigheter i sin korte periode. Det sies at Dalo viderefører farens verk. Han har knyttet seg sterkt til den evangeliske kirken og vil lovpålegge «kristne verdier» hvis han kommer til makten. Nå er det store flertall i Ecuador katolikker, så han vil neppe vinne på det.

Hva med den avtroppende presidenten, Rafael Correa? Han har vært uvanlig stille og beskjeden under valgkampen. Kanskje er er det også det taktisk gunstigste med sin fallende popularitetskurve. Han uttaler at han vil trekke seg helt ut av politikken etter valget, kanskje for godt. Tro det den som vil.

 

Se også:

Valget 2017, oversiktsside