Guillermo Lasso

Navn: Guillermo Lass Guillermo Lassoo Mendoza

Født: Guayaquil 1955

Politisk tilknytning: Partiet Creo

Rolle i valget 2017: Presidentkandidat

Lasso fikk 28 % av stemmene i første valgomgang. Det blir med dette ham som skal møte regjeringspartiets Lenin Moreno i kampem om presidentembetet.

Guillermo Lasso var yngst av 11 søsken. Selv har han fem barn. Det er derfor ikke så rart at han legger så stor vekt på familieverdier i sin valgkamp.

Hans yrkeskarrierre er knyttet til bankvesenet gjennom virket som president i Banco de Guayaquil. Han var økonomisk rådgiver og noen måneder «superminister» i Jamil Mahauds regjering i 2000. I 2012 forlot han banken for å vie seg til politikken. Han dannet partiet Creo og markerte seg som president Correas hovedutfordrer i valget i 2013 og fikk 22,68 % av stemmene.

I tida som har gått etter valget i 2013 har han søkt å markere seg som opposisjonens stemme. Her har han konkurranse fra blant annet Guayaquils borgermester Jaime Nebot og borgermesteren i Quito Mauricio Rodas. Foran valget 2017 var han den første til å offentliggjøre sitt kandidatur. Han avviste samarbeid med andre politiske grupperinger i opposisjonen som ikke støttet opp under dette (La Unidad) men har hatt mange samtaler underhånden med diverse politiske ledere.

Program

Partiet Creo definerer seg selv som et sentrum/høyreparti. Lasso sier at han ikke er tilhenger av noen ideologi, bare gode idèer. Viktige saker for ham er å redusere skatte- og avgiftsnivået, reduksjon av statens makt og pressefrihet. De fleste av disse tankene uttrykkes som kritikk mot den sittende regjering. Det store løftet hans er å skape en million areidsplasser. Dette vil skje som en effekt av fjerning av skatter og avgifter og utenlandske investeringer.

Kritikk

Det som taler mot Lasso er hans tilknytning til bankvesenet. Det gir assosiasjoner til bankkrisa i 1999 hvor så mange mistet sparepengene sine og til den økonomiske eliten (oligarkiet) i Guayaquil. President Correa hamrer løs på hans påviste kontoer i Panama.