Rafael Correa

rafaelNavn:Rafael Correa Delgado

Født: Guayaquil 1963

Politisk tilknytning: Alianza PAÌS

President i Ecuador 2007- 2017

Correa ble president etter valget i 2006 og har blitt gjenvalgt to ganger, i 2009 og 2013. I så måte er han allerede historisk.

Han ble født i relativt enkle kår i Guayaquil. Faren ble arrestert for narkotikasmugling i USA da sønnen var 5 år gammel. Moren ble alene med omsorgen for Rafael og de tre søskenene hans. Men Rafael var glup. Han fikk stipend etter stipend og endte opp med doktorgradsstudier i Belgia og USA.

Etter å ha utdannet seg til økonom i Ecuador tok han et friår og var bistandsarbeider i en lutfattig kommune i Cotopaxi. Her lærte han voksne å lese og skrive og jobbet med mikrofinans. Dessuten plukket han opp såpass mye av den indianske minoritetens språk kichwa at det kunne benyttes i framtidige valgkamper.

Han yrkeskarriere er i stor grad knyttet til undervisning. Som professor i økonomi var det hans hobby å hamre løs på tidligere regimer. Framfor alt på ideologien om de frie markedskrefter, i Latin-Amerike kalt nyliberalisme. Han skulle bli en av de få kritikerne som fikk sjansen til å gjøre det bedre selv.

Først var han finansminister tre måneder i 2005 før han gikk av i protest. Så lanserte han sitt eget kandidatur i presidentvalget i 2006. Han var en underdog i valget, men også en ny mann med nye ideer. Han oppnådde støtte fra strategiske grupperinger og feide all motstand til side.

Få presidenter har vært så populære som Correa. Før ham skjedde presidentskiftene like hyppig som landets skjønnhetsdronninger tok kirurgiske inngrep. Valgene i 2009 og 2013 vant han med flertall i første runde. Men etter dette har det falmet. Særlig fordi landet har hatt økonomiske problemer etter nedgangen i oljeprisen. Det stadig voksende statsbudsjettet fikk problemer og det ble søkt kompensert med skatter og avgifter. Dertil er hans autoritære lederstil omdiskutert, særlige rettsforfølgelsen av journalister og politikere som ærekrenker presidenten. Sommeren 2015 var det massive demonstrasjoner i alle de store byene mot ham.

Correa har annonsert at han etter presidentskiftet vil flytte til Belgia og slappe av med familien. Alle er ikke sikre på det. Kommer han til å bli en sjuende far i huset eller forbereder han et comeback i neste valg? Hvor mye vil han engasjere seg i valgkampen til støtte for Alianza PAIS’ kandidat Lenin Moreno? Og vil det i så fall gangne ham eller være til skade?

Hva vi tidligere har skrevet om Rafael Correa:

8 år med Rafael (8. januar 2015)

Hysj, presidenten taler (5. mai 2014)

President i sju år (19. januar 2014)

Rafael Correa 2013-2017 (19. februar 2013)

Rafael Correa (22. januar 2012)

Hovedsiden Valget 2017