Viva Ecuadors begredelige romjulskalender luke 2: Gruvene på shuarenes jord

De pansrede kjøretøyene ruller inn i shuarenes land.

Shuarene er en av mange urfolksminoriteter i Ecuador. De lever i regnskogsområdene i Ecuador og Peru. Du kjenner dem kanskje under navnet jivaro-folket? Det er de du leste om som barn i spennende beretninger som «I hodejegernes land». Ja. det er de samme som hogg hodet av sine fiender og krympet dem for å pynte opp med i bambushytta si. Det er dette folket Ecuadors myndigheter nå har provosert.

Men de krympede hodene er formodentlig historie og befinner seg helst på museer.

Stridens kjerne er 41600 hektar av det landet shuarene mener er disponert for dem. Staten har gitt konsesjon til et kinesisk selskap for kobberutvinning på dette området. Ifølge urfolksorganisasjonene er lokalbefolkningen ikke konferert på forhånd slik konstitusjonen krever. Erfaringene med minedrift er ikke så gode i Ecuador. Det har ført til forurensning av drikkevann og forstyrrelser i økologiske system.

I august gikk politi og militære inn i området og tvangsflyttet shuar-familier som befant seg på det omstridte område. Etter det har spenningskurven bare økt. I november okkuperte shuarene mineselskapets installasjoner. Under en av konfrontasjonene ble en politimann drept og flere såret. Presidenten erklærte unntakstilstand i provinsen.

Detaljene i begivenhetene er ikke så klare. Informasjonen fra det offentlige er begrenset og pressen dekker i liten grad ting som skjer i utkanten. Vi vet at myndighetene har vedtatt å oppløse miljøorganisasjonen Accion ecologica som er en markert motstander av minedriften og støtter shuarene. Lokale ledere blant shuarene er også arrestert.

Hva bringer framtiden for dette urfolket? Noen av kandidatene i presidentvalget i februar sier at de støtter shuarenes kamp. Spørsmålet er om ikke hensynet til profitten vil veie tyngre hvis de først skulle få plassere sin bak i presidentstolen. Uansett er dette ikke en stor valgkampsak. Erfaringer i liknende tilfeller viser at det er internasjonal oppmerksomhet som skal til og for øyeblikket er den liten.