Valgdagen

I går var det nesten en hvilken som helst søndag. Bortsett fra at det var valgdag.

Det skulle velges president, visepresident og ny nasjonalforsamling. Flere måneders valgkamp, mediadekning og endeløst skryt fra kandidatene var over. Nytt denne gangen var at mye av denne virksomheten hadde foregått på sosiale medier som twitter og facebook.

Ecuador skulle velge sin 14. president etter «gjenopprettelsen» av demokratiet i 1978. Alle disse har riktignok ikke blitt valgt. Mange har måttet overlate roret til andre innen perioden var over, av ulike grunner.

Alle må stemme i Ecuador. Hvis ikke vanker det bot. Stemmeretten er en plikt som sanksjoneres ved unnlatelse. For enkelte grupper er det frivillig å stemme, som for ungdommer på 16 og 17 år, eldre over 65 år, politi og militære.

A propos politifolk og militære, 76200 av disse var utkalt for gjennomføring av valget. Sammen med frivillige dirigerte de bilene inn til parkeringsplassene, geleidet folk til riktig sted og sørget for sikkerheten.

Søndagen var altså noe mer folksom enn ellers. Mange selgere hadde funnet veien til skolene som fungerte som valglokaler, med matbodene sine. Litt snabbfood kan man unne seg når man har gjort borgerplikten og bidratt til å utpeke landets herskere de neste årene.

Og stemmeprosessen gikk som smurt. Velgeren spaserte fram til sin «bod», navnet ble registrert, tok med noen sedler og gjemte seg bak en pappplate med den trykte teksten «stemmeavgivningen er hemmelig». Nestemann ble holdt tilbake inntil stemmeren hadde krysset på forskriftsmessig måte og lagt seddelen i en konvolutt. Konvolutten kunne deretter puttes i en stor pappeske under oppsyn av de uniformerte som vandret fram og tilbake slik at ingen skulle forgripe seg på stemmekassen før dagen var over og stemmene skulle telles. Valgobservatører var også til stede. Undertegnede med sitt kamera ble tatt for å være en av dem. Intet ble gjort for å oppklare misforståelsen.

Dagen er over, flesteparten av de 11.666.478 stemmeberettigedte har gjort sin plikt og stemmene skal telles. Den sittende presidenten har allerede begynt seierstalen. Meningsmålerne har på valglokalene intervjuet mer enn 18000 av velgerne, og ut fra dette har han vunnet med 60% av stemmene. Den neste på lista vaket såvidt over 20%. Det var et særdeles lite spennende valg i år….