Urbefolkningens selvjustis

Politiets og domstolens lange armer når ikke fram mange steder i Ecuador. I henhold til sedvaneretten ordner urbefolkningen en del saker selv. Ettersom de alminnelige domstolprinsipper med det blir tilsidesatt og at deres egenjustis innebærer fysisk avstraffelse, er dette ikke ukontroversielt.

I konstitusjonserklæringen av 1998 ble det offisielt stadfestet at lederne i disse samfunnene kunne utøve justis og iverksette egnede reaksjoner for løsing av interne konflikter. I 2008 presiserte nasjonalforsamlingen at dette måtte skje i overensstemmelse med nedarvede tradisjoner og innenfor definerte geografiske grenser. Midlene skal ikke stride mot konstitusjonen eller menneskerettighetene.

I praksis dreier det seg ofte om tyveri av husdyr. Hvis ugjerningsmennene blir tatt på fersk gjerning blir dommen eksekuert på stedet. Hele landsbyen samles for beksuelse av avstraffelsen. Den vanligste straffemetoden er at delinkventene blir avkledd, badet i kaldt vann og pisket med kjepp. Dette er i henhold til samfunnenes talsmenn snakk om en renselse, og slett ikke tortur. Ydmykelsen ved at dette foregår foran mennesker de kjenner og er i familie med gjør at det sjelden gjentar seg.

Men hvor langt kan man gå? En tidligere høyestrettsdommer har foretatt en del undersøkelser og rapportert det han mener var overskridelser. I en sak fra 2009 ble to mistenkte for ran av en jernvarehandel «underlagt umenneskelig tortur og grove forbrenninger på grensen til amputasjon». Komiteen som mottok klagen kokluderte likevel med at dette var innenfor sedvaneretten og lokal selvjustis.

Det som har brakt temaet på ny inn i medienes søkelys er at man i landsbyen Cusubamba. beliggende i Cotopaxi, i tillegg til de vanlig avstraffelsene, brant ned kjøretøyet til en av ugjerningskvinnene. Det dreide seg om en Toyota pickup ble anvendt i tyveriet av husdyr.

Grensen for lokal selvjustis går uansett ved grovere forbrytelser. I 201 ble en ungdom drept i La Cohca (Cotopaxi). De lokale autoritene tok affære og drapsmennene ble rituelt avstraffet. Med det var det mange mente at saken var avgjort. Hvilket selvfølgelig ikke var tilfelle. Ugjerningsmennene ble kort tid etter hentet, tiltalt og puttet i fengsel.

 

Kilde: El Comercio 9,10 og 11 august 2012