Uhyret fra Andesfjellene

Presten måtte bare ut av cella. Han holdt ikke ut å høre flere av uhyrets beretninger. Man anslår at han hadde forgrepet seg på og drept mer enn 300 pikebarn i Colombia, Ecuador og Peru.

Uhyret fra Andesfjellene fikk navnet Pedro Alonzo Lopez ved dåpen i en liten kirke i Colombia i det herrens år 1948. Historien forteller at han ble kastet ut hjemmefra da han var 8 år gammel etter at moren fant ut at han utnyttet småsøstrene seksuelt. Moren drev selv som prostituert.

Fra da av vanket han gatelangs. En rekke erfaringer herfra formet han til det monsteret han senere skulle bli. Han fortalte at han ble voldtatt som 9-åring. Han lærte å overleve sammen med andre gategutter. Mat fant de i husholdningsavfallet. De kjempet med kniver om en benk i parken. Imidlertid var det et eldre amerikansk ektepar som forbarmet seg over Pedro. De tok ham til seg, ga ham mat og skolegang. Men tre år etter ble han nok en gang voldtatt. Denne gang av en skolelærer. Uten å si fra til noen gjenopptok han sitt tidligere gateliv og kriminelle løpebane.

18 år gammel ble han arrestert første gang, for biltyveri. Han ble dømt til 7 års fengsel. I fengselet han voldtatt av to medfanger. Men han var ikke lenger et barn. Han var en erfaren og voldelig kriminell. To uker etter klarte han å oppdrive en kniv. Med denne kuttet han over strupen på sine overgripere mens de sov. Han fikk et tillegg på to år i straffen for dette.

Etter løslatelsen forflyttet han seg til Peru og senere Ecuador. Politiet mener han i disse landene begikk voldtekt og drap av om lag 200 jenter.

I Ayacucho, Peru, ble han en dag overrasket av landarbeidere mens han var i ferd med å begå en av sine bestialske handlinger. De torturerte ham og var fullt klare for å begrave ham levende. Mens de holdt på med dette kom en kvinnelig amerikansk evangelisk misjonær kjørende forbi. Hun overtalte dem til å la henne overlate ham til politiet. Han ble plassert bakbundet i bilen hennes. Så spriker historien litt. Pedro Alonzo Lopez sa selv at hun kjørte ham til grensen til Colombia og satte ham av. Han valgte å ikke gjøre henne noe ettersom hun var for gammel for ham. Andre kilder sier at han ble overlatt til det peruanske politiet, men at de ikke var interessert i å etterforske saken.

Så dukket han opp Ambato,Ecuador. Ambato har i dag 180.000 innbyggere. Da han til slutt ble fanget her, kunne han vise etterforskerne 53 steder med nedgravde lik i omegnen.

Hvordan kunne Uhyret utøve sine grusomme gjerninger så lenge uten å bli oppdaget? Lopez var svært rasjonell og forsiktig når han bortførte jentene. Av og til hadde han spanet i dagevis for å finne det riktige øyeblikket. Og han siktet seg ut barn av fattige indianere ettersom han visste at politiet ikke ville bruke mye ressurser på slike saker. Men så forsvant et barn av en velbemidlet og ressursterk indiansk handelsmann, som fikk satt fart i politiet. Da det etter en oversvømmelse ble avdekket noen lik i en kjeller, skjønte de at her var det noe spesielt på ferde. Lopez ble til slutt så uforsiktig at han prøvde seg på et åpent marked og ble fanget av noen av selgerne.

Dommen ble 16 års fengsel, maksimustraffen i Ecuador. Etter løslatelsen i 1994 ble han utvist til Colombia hvor de også etterforsket en rekke forsvinninger fra Uhyrets tid. Han ble her innesperret på psykiatrisk klinikk, hvor han satt til 1998. Etter at han slapp ut fra denne, er det ingen som har hørt noe mer fra ham. Men i 2002 sendte politiet ut en etterlysning gjennom Interpol, i forbindelse med et nytt dødsfall.

 

Kilde: Asesinos de serie