Tunfisk-krigen og andre historier fra valget

Ecuador har valgt. Det blir omkamp mellom kandidatene Lenin Moreno fra Alianza Paìs (AP) og Guillermo Lasso fra Creo.

Det var en begivenhetsrik valgkamp og ikke helt ren. Særlig stygt har det vært på sosiale medier.

Alianza Paìs fikk et veldig godt resultat i provinsen Manabi som ble så hardt rammet av jordskjelvet i 2016. Dette gikk ikke ustraffet hen. Twitter og facebook bugnet av kommentarer som «dere fortjener et jordskjelv til», «det virker som dere liker å ligge i telt med vann opp til halsen» og » jeg kommer ikke til å legge igjen ei krone på playaen i Manabi». Det toppet seg med et lydopptak av en angivelig partitopp i opposisjonspartiet Creo som uttalte at de burde levere tilbake tunfiskboksene som ble donert etter jordskjelvet.

Regjeringsvennlige manabiere fikk da et konkret mål for motangrepet. De samlet sammen hermetikkbosker med tunfisk, sardiner og gjenstander og dumpet dem utenfor partikontorene til Creo rundt om i landet, samt utenfor filialer av Banco de Guayaquil som er Lassos tidligere arbeidsplass. Lasso gikk umiddelbart ut og betegnet aksjonen som usmakelig og at han selv hadde manabiske røtter. Derpå la han ut et gammelt svarthvittbilde av sin hardt arbeidende mor som vokste opp i akkurat Manabi-provinsen.

Andre ting vi fikk se i valgkampen var en figur av en person i rullestol i full fyr. Presidentkandidaten Lenin Moreno sitter som kjent i rullestol etter å ha blitt skutt i et væpnet ran. På internett verserer en historie om at han egentlig ble skutt av politiet som medlem av den terroraktige gruppa Alfaro Vive Carajo på nittitallet.

Valgplikten medførte problemer for bidragsskyldige fedre. Da de kom for å gjøre borgerplikten sin, ventet barnemødrene sammen med noen politikonstabler. Fra urnen bar det rett i kasjotten, hvis de ikke kunne gjøre opp for seg på stedet. Ettersom staten ikke har penger til å legge ut, hviler det straffeansvar på fedre som ikke betaler bidrag for barna sine i Ecuador.

En annen person som ble innbragt var en kvinne som med sin mors identifikasjonsbevis prøvde å avgi en ekstra stemme.

Ellers florerer mistanker om valgfusk i begge leire. Instansen som var ansvarlig for gjennomføringen av valget, CNE, kom midt i klemma. Da tellingen drøyde ut beleiret opposisjonen massivt lokalene deres. Dette førte til at lederen gikk ut i pressen og kungjorde at det var matematisk sikkert at det ville bli en ny valgomgang. Moreno hadde på det tidspunkt over 39 % av de talte stemmene og ville bli erklært som vinner dersom han hadde rundet 40 %. Denne kungjøringen vakte raseri i regjeringskontorene. Det var ikke direktøren for CNEs oppgave å komme med analyser eller gjetninger om resultatet før samtlige stemmer var registrert.

De fleste tror at det har foregått valgfusk, i allfall på lokale tellekontorer. Valgfunksjonærene får en godtgjørelse på 15 dollar dagen og det kan jo hende de, hvis de får anledning til det, gir en hjelpende hånd til den kandidaten de sympatiserer med. Utlendinger  som tror de stemmer for første gang blir overrasket når de får opplyst at deres stemme også ble registrert ved forrige valg.