Språkkrav til immigranter i Ecuador

Mange pensjonister fra Nord-Amerika bosetter seg i Ecuador. Særlig Cuenca er populært. Her har det vokst fram et stort «gringomiljø». Tatt i betrakting innflytternes høye alder og muligheten til å omgås sine egne, er det mange som aldri lærer seg språket.

Et organ for utveksling av informasjon og opplevelser for disse er nettstedet Cuenca High-Life.

På søndag referterte de en melding fra utenriksministeriet om at de ville kreve at alle utlendinger med oppholdstillatelse må gjennomføre en språktest i spansk. Ministeriet er svært bekymret for integreringen av innvandrerne og frykter konflikter med lokalbefolkningen. Utlendinger som etter flere forsøk ikke klarer testen, vil måtte forlate landet.

Det avstedkom, som man kunne vente, en storm på sosiale medier. Folk som har solgt alt de hadde i hjemlandet sitt for å begynne en ny tilværelse her, fikk panikk.

Egentlig var det ment som en aprilspøk. Men webmasteren på Cuenca High-Life lot seg også lure og publiserte det umiddelbart i stedet for å vente til den første. Så da tåken letnet publiserte de en oppklaring og fjernet artikkelen, midlertidig.

Men det hjalp ikke at de beklaget den furore de hadde skapt. Likefullt ble de lynsjet i kommentarfelt og på facebook. Tenk å oppskake eldre mennesker på denne måten! Lee Dubbs, bokhandler og kjent figur i expat-miljøet, som hadde blitt tillagt en del uttalelser i arkkelen uten sitt vitende, tok det greit selv om han hadde fått mange reaksjoner. Blant annet skulle han ha ønsket språkvedtaket velkommen og uttrykt at det var mye daukjøtt i gringomiljøet.

Synes du spøken var morsom?

 

Har du planer om å reise til Ecuador? Her er en bok om Quito.