Rehabilitering av seksuell legning

Har De en rusmisbruker i familien? Er Deres kone utro? Viser Deres datter en foruroligende interesse for jevnaldrende av samme kjønn? Ikke fortvil. Det finnes tilbud om behandling for dette i Ecuador.

I disse dager har offentlighetens ubarmhjertige søkelys vært rettet mot landets rehabiliteringssentre.

I fjor foretok politiet en razzia i et av disse sentrene som angivelig behandlet rusmisbrukere. Der fant de 22 kvinner hvorav 12 ble holdt der mot sin vilje. 3 av disse var mindreårige, 2 biseksuelle og en lesbisk. Et av tilfellene var en tenåringsjente  som ble behandlet for «mannlig atferd», det vil si at hun hadde for mange elskere. En annen kvinne hadde uttrykt ønske om å forlate sin mann. Han hadde dermed fått henne innlagt for at hun skulle få behandling mot sin problematiske oppførsel.

I kjølvannet av dette er det foretatt aksjoner mot flere sentre. I februar i år befridde politiet nok en gang 22 kvinner som ble holdt fanget i en institusjon. Her var blant annet «Lucia» som hadde havnet der fordi familien ikke likte kjæresten hennes.

Så hvordan kurerer man homoseksualitet? «Denise» ble innlagt av sin mor i et senter drevet av evangelister i Guayquil. Også dette rettet seg tilsynelatende mot rusmisbrukere. Det skjedde etter at moren oppdaget henne sammen med en skolevenninne. Hun forteller om elektrosjokkbehandling og tortur. Av og til ble hun nektet å dusje i flere dager. Hun fikk minimalt med mat og hun kunne bli bundet opp ned etter bena. Alt var «til hennes eget beste«.

En annen «metode» som er beskrevet er at det kastes avfall på pasienten mens man roper «Du er ubrukelig. Du er søppel!!».

Undersøkelser av rehabiliteringsentrene er nå en prioritert oppgave hos statsadvokaten. Det finnes 123 sentre med autorisasjon og det antas at det er ytterligere 60-70 som opererer uten. I 2012 ble det mottatt 18 anmeldelser, herunder 2 mistenkelige dødsfall. Helseministeren uttaler at det dreier seg om et landsomfattende problem og at det muligens er et mafiøst nettverk som ligger bak.

Men ut fra dette; er Ecuador et særdeles homofobt land? Jeg har ikke inntrykk av det er så ekstremt. Tilfeller som nevnt over er helst «noe som skjer i de beste familier».

(Turistguiden Rough Guide to Ecuador skriver imidlertid følgende: «Gay couples in Ecuador tend to avoid revealing their orientation in public places. Gay and lesbian travellers are probably best off following their example –overt displays of affection are likely to be met with stern disapproval, even abuse.»)

Kilder til dette innlegget er en artikkelserie i El Comercio juli 2013