Quito et år etter 30-s

I Carolinaparken i Quito foregikk det på etårsdagen siden urolighetene 30 september 2010, også kalt 30-S, en markering av dagen. Området var avsperret og tusener hadde møtt opp.

Et av slagordene for markeringen er «30-S, dagen Demokratiet seiret». Nå ble festen først og fremst et arrangement i regi av det regjerende partiet Alianca País og presidenten selv. Naturlig nok ønsker de å surfe videre på den sympatibølgen som fulgte i kjølvannet av begivenheten hvor presidenten en tid satt fanget på politiets hospital i Quito.

Store og små kom til parken denne dagen. De fleste hadde med seg støtteerklæringer til president Correa. Mange var av indiansk herkomst. På presidentens program står fortsatt en rekke reformer og ønsker om omfordeling av sosiale goder, noe som appellerer til disse gruppene. En del hadde blitt kjørt med buss inn til hovedstaden fra forskjellige steder i landet.

Men spørsmålet om hva som egentlig skjedde er fortsatt ubesvart. Var det en spontan aksjon eller var det  et overlagt kuppforsøk? Mistenkt nummer 1 er den tidligere president Lucio Gutierrez, men ingen har så langt klart å legge fram noen klare bevis.

Bilder fra arrangementet i parken er vil bli lagt ut på facebookside.