Presidenten i Ecuador heter Lenin Moreno

Annen omgang av presidentvalget ble avholdt 2. april. Hvorfor går det en måned før jeg skriver om resultatet her på Viva Ecuador når jeg har skrevet så mange artikler før valget?

Her er jeg ikke bedre enn norsk presse som i samlet tropp fullstendig har oversett det. Etter hva jeg har sett. På newsfeeden om Ecuador er det kun noen NTB-meldinger som ble gjengitt i diverse lokalaviser. Det er selvfølgelig mye viktig som skjer i andre deler av verden for tida, men i pressefrihetens og informasjonssamfunnets navn; Hvor er mangfoldet?

Nok om det.

Valgresultatet og reaksjoner på dette

Jeg har ikke kringkastet valgresultatet på denne sida før nå av den grunn jeg var litt forvirret med tanke på hva som egentlig skjedde. Lenin Moreno fikk etter opptellingen 51.16 % av stemmene og vant med et knapt flertall. Det var bare det at den andre kandidaten Guillermo Lasso ikke ville godta det. Han sa at her var det jukset og krevde omtelling. Tilhengerne hans beleiret valgkontorene i de store byene. Partiet Creo mente de hadde funnet uregelmessigheter begått ved over 4000 valglokaler. De ble delvis imøtegått da det ble akseptert å telle stemmene fra rundt 2000 valglokaler på nytt.

Dette var ikke nok for Lasso. Han nektet å delta som observatør og uttrykte at dette kun var et show. Resultatet av omtelingen ga marginale utslag.

Så Lenin Moreno vil overta president uansett hva Lasso synes om det. Tilhengerne hans har demonstrert i dagevis, men det ser ut til å roe seg. Enheter i de militære styrker har heller ikke blandet seg inn (slik de historisk har for vane). Så egentlig burde Lasso sitte og vente til meste valg om fire år. Men han vil nok overvåke utviklingen og dersom det blir stor misnøye vil han vite å dra veksler på det.

Hvorfor har det vært så vanskelig å godta valgresultatet?

Det ligger i den tradisjonelle og vel funderte mistilliten til offentlige institusjoner i Ecuador, kombinert med at det var et veldig jevnt oppgjør. En kommentator fremhver at ekkokammer-effekten gjør seg gjeldende særlig i sosiale medier som Facebook. Når folk ser venner og feeder de abonnerer på konsekvent proklamerer regimeskifte, blir man forundret over at noen i det hele tatt stemmer på motkandidaten. Et av meningmålingsfirmaene utropte også Lasso som vinner uten at stemmene var talt opp og kastet dermed bensin på bålet.

Hvor solid er Morenos posisjon?

Partiet Alianza País har flertall i nasjonalforsamlingen, men det er knapt. Enkelte representanter har hatt for vane å bryte ut. Avtroppende president Rafael Correa hadde en stram partipisk som dro de fleste i samme retning, mens Moreno har signalisert en mild linje. Det er mulig dette kan virke mot sin hensikt og gi rom for fraksjonering. Partiet er ikke tungt ideologisk forankret og det er ikke utenkelig at noen går sammen med andre grupperinger i parlamentet og skaper problemer for presidenten.

Blir det noen forandringer med Lenin Moreno som president?

Det er lite som tyder på store forandringer. Når han gikk til valg på det upopulære standpunktet å opprettholde de fleste skatter og avgifter som ble innført av Correa-administrasjonen slipper han også å forklare hvorfor han ikke fjerner dem. Kontinuitet er sikret ved at visepresidenten Jorge Glas får fortsette i den rollen som næringsutvikler han har hatt under Correa.

Moreno har et ønske om å videreutvikle sosiale programmer, men med den vanskelige økonomiske situasjonen landet befinner seg i er det svært begrenset hva han kan sette i gang her.

Det er også en del vi ikke vet. Det jobbes hardt med å skaffe utenlandske investorer og mye avhenger av om det lykkes. Store korrupsjonssaker er fremdeles under opprulling. Vil det inkludere flere nøkkelpersoner i regjeringens indre krets?

Den tydeligste forandringen er den stilendringen Moreno ønsker å stå for. Han vil ha dialog med opposisjonen og moderere det sanksjonsapparatet Correa har benyttet mot media. Noen tolker dette som svakhet…

Alt om valget i Ecuador 2017