President i sju år

I 2006 feide den ungdommelige og karismatiske økonomen Rafael Correa sin motstander i presidentvalget til side. Siden da har han vært suveren i ecuadoriansk politikk. Han og bevegelsen Alianca País (AP) har vunnet alle senere valg med solide marginer. Den 14. januar hadde han sittet i stolen i presidentpalasset Carondelet i sju år. Dette ble behørig markert både av regjeringspartiet og av pressen.

Avisene El Telegrafo og El Comercio har begge skrevet en artikkel om forandringene i denne sjuårsperioden. De overlapper hverandre ikke.

El Telégrafo, med sine kontorer i Guayaquil, er kjent som regjeringens talerør. De har valgt å trekke fram tallmateriale for sammenlikning av situasjonen før Correa (2006) og ved utgangen av 2013. Overskriften sier at $ 35.481 millioner har blitt investert i sosialsektoren disse 7 årene. De hevder at alle sosiale indikatorer er forbedret.

Presidentens langsiktige økonomiske mål har fra første stund vært at Ecuador skal forlate bananrepublikksyndromet som en hovedsakelig produsent av råvarer. Derfor har det blitt gjort en rekke investeringer i strategiske sektorer. Blant annet er det vannkraftverk under utbygging til en verdi av $4 500 millioner dollar og det satses stort på det som beskrives som ansvarlig utvinning av naturresursene (minedrift og olje). Avisen viser til en årlig økning av BNP per innbygger på 4,2%. Gjennomsnittet for Latin-Amerika er 3,5%. Det er også en økning i skatteinntekter på 173% sammenliknet med 2006.

Både undervisnings- og helsebudsjettet har gjennomgått en tredobling i løpet av disse 7 årene. Nye skoler og sykehus har blitt bygget og gamle har blitt restaurert. Det har blitt lagt vekt på at flest mulig slike tjenester skal være kostnadsfrie for innbyggerne. Barnedødeligheten er av de laveste i Latin-Amerika og tidligere visepresident Morenos prosjekter for anskaffelse av hjelpemidler og bistand til funksjonshemmede har vært et utstillingsvindu for andre land i regionen.

Den regjeringskritiske avisen El Comercio i Quito ser ikke så mye på økonomien.   I artikkelen «Før og etter Correa»  trekkes det derimot fram en del momenter som kanskje understreker en vel autoritær lederstil.

I 2007 var myndighetenes eneste informasjonskanaler en radiostasjon og den offisielle nettsiden. I 2013, skriver El Comercio, er minst 19 medier under statlig kontroll, deriblant avisen El Telegrafo. I 2008 overtok staten Isaías-gruppen, heri inkludert en rekke tv- og radiokanaler.

Dette kan sees i sammenheng med det ukentlige informasjonsprogrammet som sendes på lørdager, «La Enclace Cuidadana» Flere tv-kanaler sender dette direkteprogrammet som har vokst til tre timer og hvor presidenten viser fram resultater og offentlige prosjekter. Det sendes fra et nytt sted hver gang. El Comercio klager over at det bare er regjeringssympatisører som kommer til ordet under disse sendingene.

Presidentens stab og byråkrati har økt betraktelig. I 2006 var det 17 ministerier. Nå er det 21 vanlige ministerier, 6 koordinerende ministerier og 8 sekretariater. Og så har han anskaffet to private fly til sin disposisjon.

El Comercio skriver også om bevegelsen som brakte ham til makten. Alianza Paìs deltok ikke i parlamentsvalget i 2006. Ved et nyvalg i 2007 sikret de seg derimot et vesentlig antall plasser og etter valget i 2013 full kontroll i nasjonalforsamlingen med 100 av 137 plasser. Men mange av de opprinnelige samarbeidspartnerne på venstresida har havnet i opposisjon på grunn av presidentens pragmatisme og ensidige fokus på økonomisk vekst. Det gjelder Alberto Costa, til å begynne med energiminister i Correas regjering, siden motkandidat i siste presidentvalg, og urbefolkningsorganisasjonen CONAIE. De har arrangert demonstrasjoner mot beslutninger om økt minedrift og oljeutvinning i utsatte områder.

Utskiftingen av visepresidenten Lenin Moreno etter valget i 2013 mener avisen signaliserer en markant kursendring fra Carondelet. Moreno har ofte vært en forsonende røst når det har stormet som verst fra presse og opposisjon. Det er han som var arkitekten bak de ressurskrevende programmene for bistand til funksjonshemmede. Med energieksperten Jorge Glas som presidentens stedfortreder vil visepresidentembet arbeide for utvikling av industri og forskning. De mener også det er et sterkt uttrykk for presidentens selvsikkerhet at han ikke er avhengig av Morenos popularitet for å gjennomføre sine planer.

Kilder:

El Telegrafo 15/01/2014

El Comercio 15/01/2014

Se også:

Rafael Correa 2013-2017