Pedro Delgado

Akademiske titler er viktige i Ecuador, som i en rekke andre land. De innebærer status og i fomelle sammenhenger skal innehaveren omtales med sin tittel; herr arkitekt, herr ingeniør og så videre.

Akademiske grader har også vært omsetningsvarer på det illegale markedet. Således går det rykter om at den og den har «kjøpt» tittelen sin. Dette har nå gått nesten helt til topps.

Pedro Delgado er presidentens fetter og ble i november 2011 utnevnt til sentralbanksjef. Han har gjort noen omdiskuterte handlinger og var fra første stund en skyteskive for opposisjonen og de regjeringsfiendtlige avisene El Universo og El Comercio. Så begynte ryktene å svirre om at denne tilsynelatende høyt utdannede økonomen slett ikke har papirene i orden. Presidenten sto ved sin fetters side og slo tilbake mot pressen. Demonstrativt rev han i stykker et eksemplar av El Universo.

Men kvernen malte og her skulle man til bunns i kornbingen. Det er nå ikke lenger tvil, Pedro Delgado brukte et forfalsket eksamensbevis for å få opptak på den avgjørende delen av økonomistudiet på et internasjonalt universitet i Costa Rica.

I en meget kort pressekonferanse innrømmet sentralbanksjefen sin brøde og gikk av. Han beklaget overfor presidenten, partiet og sin familie og kalte det en ungdomssynd begått for 22 år siden. Så tok han første fly til Miami.

Hvilken skade har Pedro Delgado gjort for presidentens valgkamp? Regjeringen tar nå sterkt avstand fra ham og vil igangsette nærmere undersøkelser av hele hans virke. Opposisjonen vil selvfølgelig plassere ansvaret hos regjeringen og presidenten.