Paven kommer til Ecuador

Pave Frans kommer til Ecuador på søndag. Det kunne neppe vært mer oppstuss om det så var dommedag.

Den forrige paven som kom på besøk var Johannes Paul II i 1985. Det forårsaket en katolsk vekkelsesbølge over hele landet og han ble hyllet av hundretusener i Carolinaparken i Quito. Etterpå reiste de et monster av et kors på det stedet han hadde stått og preket. Samtidig ble han avbildet ved siden av alle helgene i Basilica de voto nacional.

De som var med den gangen tror ikke på noe tilsvarende nå. Til det er frafallet blant de unge for høyt. Men stort blir det.

Tidspunktet han valgte å komme på, viste seg å ikke være det gunstigste. I hele 3 uker har det vært demonstrasjoner mot president Rafael Correa og hans regjering. Denne har svart med å arrangere massive oppmøter som uttrykker støtte for hans politikk. Hvordan vil pavens tilstedeværelse i denne opphetede gryta av spenninger fortolkes? Paveembetets pressetalsmenn understreker at pave Frans bare kommer for å forkynne evangeliet. Men det forhindrer ikke at både den ene og den andre siden gjerne tar ham til inntekt for sitt syn. Både presidenten og borgermesteren i Quito, Mauricio Rodas, har allerede vært, hver for sin del,  i Vatikanet og tatt selfies med paven.

Paven er selvfølgelig også på frimerke for anledningen

Paven er selvfølgelig også på frimerke for anledningen

Vil folk holde seg i ro den tiden pavebesøket varer? Iallfall tar ikke president Correa sjansen på å overvære den store planlagte messen i Parque Bicentenario. Muligheten for at regjeringsfiendtlige grupperinger kupper arrangementet for å bue ut statssjefen anses å være til stede.

Hele besøket med sikkerhetsforanstaltninger koster selvfølgelig den slunkne statskassa milliarder, en ekstrautgift som kommer samtidig som oljeprisen faller og protestene mot økende beskatning er massiv. Men for ikke politisk frelste katolikker er tilbudet godt. Pavestolen håper nok å snu trenden av økende lutheranske menigheter på kontinentet med sin turne. I Ecuador skal han foruten den store messen i Parque Bicentenario, som også er Quitos gamle flyplass, besøke pilegrimskirkei Quinche, det katolske universitet og holde en tilsvarende messe i Samanes-parken i Guayaquil.

Pavemobilen

Pavemobilen

Vi kan ta noen tall for besøket. Når det gjelder messen i Parque Bicentenario, er parken delt inn i 34 sektorer som hver skal ha plass til 30 000 personer. 8500 politfolk og sikkerhetsstyrker skal holde styr på dem. På det katolske universitet er det planlagt det skal komme 8000. 1620 journalister har søkt offfentlig kreditering for å dekke pavebesøket.

Og selvfølgelig har kommersen tatt av. Folk som vil ha et minne om besøket kan kjøpe merchandice i alle former. Nøkkelringer, kjeder og medaljonger i gull med bilde av paven selger som – unnskyld uttrykket – hakka møkk. De teknisk interesserte danser kanskje like rundt den spesialkonstruerte pavemobilen, tilpasset pavelig verdig med sikkerhetsustyr og bekvemmelighet. Men den blir neppe gjenstand for masseproduksjon. Se illustrasjonen fra avisen El Comercio.

 

Skal du ut og reise? Vi har publisert en  Quito-guide!