Kichwa – et språk i ferd med å dø?

Ecuador er både multietnisk og multikulturelt er det slått fast i konstitusjonen. Det er også multispråklig. Det snakkes 13 forskjellige språk i tilllegg til spansk og  i 2010 ble 691.000 taleføre opptalt som minoritetsspråklige.

Størst er kichwa som snakkes av 591.448. I regnskogregionene nær grensa til Peru er det språk som brukes av kun 300 personer.

Kichwa er en variant av quechwa, som ble snakket av inkaene. Det brukes hovedsakelig i fjellområdene i provinsene Chimborazo og Imbabura.

Men nå er det slått alarm. Pessimistene sier at kicwha vil være utryddet i løpet av et par generasjoner hvis ikke noe blir gjort. Undersøkelser viser at mødre i stadig større grad unngår å snakke morsmål med sine små. Mange yngre skjemmes også over å snakke det.

Redningsaksjonen er i gang. Professorer og aktivister med erfaring fra baskerland er innhentet. Med omkring 700.000 baskisktalende i Spania er det nærliggende å trekke sammenlikninger.

De konkrete målene i planen som er lagt fram er at i løpet av 5 år skal det undervises i kichwa som tredjespråk i 605 offentlige skoler i Imbabura. Innen 10 år skal det også opprettes en skole der kichwa er undervisningsspråk. Dernest er det selvfølgelig å gjenreise stoltheten av å snakke kichwa.

Hvordan kan man ellers redde et døende språk? Den baskiske erfaringen trekker fram tre punkter. For det første må det oppdateres. Det må finnes ord og uttrykk som gjenspeiler verden i dag. Dernest må det innføres et tospråklig utdanningssystem. Endelig må det innta kommunikasjonsmediene. En egen kichwa TV-kanal er ikke lenger noen økonomisk umulighet.

Noen som har tatt tak er hip-hop-bandet Los Nin fra Otavalo som bevisst bruker kichwa i tekstene sine. De unge artistene innrømmer at de har fått hjelp til dette hjemme. Men de har hatt internasjonal suksess med opptredender i USA og Europa og fått satt urspråket på dagsorden.