Hva er Atpdea?

Ecuador har som kjent en søknad om politisk asyl til behandling. Amerikaneren Edward Snowden, verdens for øyeblikket mest ettersøkte mann, sitter i transitthallen på flyplassen i Moskva og lekker kompromitterende dokumenter vedrørende sitt moderland, mens han på den annen side mangler reisedokumenter for videre ferd.

USA-senator Robert Menendez benyttet anledningen til å få de internasjonale medienes oppmerksomhet ved å si at dersom Ecuador innvilger asyl vil deres medlemskap i Atpdea ikke bli fornyet.

Hva er Atpdea?

På spansk er det fulle navnet Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Altså en lov som omhandler visse tollbegunstigelser for land i Andesregionen. I sin opprinnelige form stammer den fra 1992 og inkluderte Peru, Ecuador, Colombia og Bolivia. Den synes som en ensidig begunstigelse fra USA til disse landene. Bakgrunnen er imidlertid at de er regionens største narkotikaprodusenter og transittland. Så tollfriheten var en belønning for å føre en politikk som tok sikte på å bekjempe narkotikatrafikken. I 2008 ble Bolivia ekskludert fra ordningen på grunn av sin liberale holdning overfor dyrking og konsum av coca.

Men i Ecuadors tilfelle, i samsvar med senator Menendez’ utsagn, vil eksklusjonen baseres på helt andre politiske forhold enn sammenhengen med narkotikatrafikk. Hvordan bør en i navnet suveren stat reagere på slikt?

Reaksjonen kom ganske prompt i en melding fra Ecuadors kommunikasjonsminister: Ecuador fratrer Atpdea på eget initiativ. Det er ikke regjeringens ønske at ordningen skal kunne brukes som økonomisk pressmiddel i forbindelse med Ecuadors selvstendige avgjørelser i denne eller andre framtidige saker.

Hvor hardt vil dette ramme Ecuador? Det er særlig tre produktet som rammes, produksjon av blomster, tunfisk og brokkoli. Disse innebærrer en betydelig omsetning og tusenvis av arbeidsplasser. Antakelig vil Colombia kunne fylle deres plass. Næringsorganisasjonene er selvfølgelig i harnisk over at en sak som vedrører en person uten det minste interesse for Ecuador skal sette handelen i fare. Regjeringen antyder en kompensasjon for disse næringene foreløpig anslått til 23 millioner dollar.

For øvrig var det mye som tydet på at Atpdea uansett ikke vil bli fornyet for Ecuadors vedkommende. De har jo allerede en belastende asylant.