Hjem til Ecuador

På den snart nedlagte flyplassen Mariscal Sucre i Quito kommer de i hopetall fra Spania. Noen skal bare hjem på ferie, men andre vender tilbake for godt.

Det bor 212157 ecuadorianere i spania i henhold til offisielle tall.  Av en befolkning på 13 millioner, er dette mange. De kom for å tjene sitt brød og tilby sine tjenester. I et Spania i økonomisk vekst bidro de i konstruksjonsbransjen, tradisjonelle lavtlønnsyrker som hjelp i hjemmet eller de startet sine egne virksomheter. De sendte trofast penger hjem til familien i Ecuador. Så mange det var av dem var dette et viktig bidrag også for nasjonaløkonomien. På det meste utgjorde dette samlet 2.674 millioner amerikanske dollar i 2007. Vi snakker ikke om småpenger.

Men de gode tidene varte altså ikke. Spania er hardt rammet av den europeiske krisen. All byggingen er stoppet fullstendig opp, hvilket rammer bygningsarbeiderne. Med høy arbeidsledighet og utenlandsk bakgrunn stiller ikke ecuadorianerne sterkt. Den spanske statsminister Rajoys uvanlig kraftige innstramningstiltak favoriserer ikke immigrantene.

I de gode tidene tok ecuadorianerne som alle andre opp høye lån og kjøpte seg et hjem. Nå står de der  uten jobb, med et lån de ikke klarer å betale og en bolig de ikke får solgt.

Så vender de hjem, av samme grunn som de engang reiste ut i verden, uten en euro i bukselommene og med  gjeldsbevis til spanske banker i bagasjen. Problemet rammer så mange at Ecuadors president Rafael Correa har tatt det opp på politisk nivå med Spania og nærmest forlangt en lov om sanering av alle boliglånene.

11.000 ecuadorianere oppga altså sin spanske status i 2011. Hittil i år er det 15.000 og det blir fler og fler. Og alle må finne seg et nytt levebrød, i et land som riktignok  ikke er rammet av krisen  men tross alt befinner seg i den fattige delen av verden. Myndighetene sier at de vil gjøre alt for å legge tingene til rette for de som flytter hjem. Men så mye ekstra har de nå ikke til ytterligere sosiale tiltak.