Forskningsparken Yachay

En planlagt forskningspark nord i Ecuador søker sin velgjører. Av den grunn var president Correa på en snarvisitt i Nord-Carolina, USA i forrige uke.

David Murdock er 88 år gammel og han har iallfall tenkt å leve til han blir 125. Han har allerede investert  milioner i forskning på hvordan man kan gjøre det mulig. Og han har fortsatt 2700 millioner dollar ifølge finanstidskriftet Forbes.

Hans personlige historie, bortsett fra hvordan han i et møysomt liv har karret til seg penger, er at hans mor døde av kreft i ung alder. Det samme gjorde hans tredje hustru (av totalt fem). Murdock mener at man med bedre kunnskaper om ernæring kunne unngått disse dødsfallene. Hans tilknytning til Ecuador er at han har vært leder for et av de større oljeselskapene i regionen. I 1985 kjøpte han en større aksjepost i fruktkompaniet DOLE, hvor han nå er fungerende president. DOLE er et selskap med mange aktiviteter i Latin-Amerikanske land, ikke alltid til deres gunst.

Gjennom firmaet NCRC grunnla Murdoc sitt eget forskningsanlegg i 2008. Området inkluderer tre universiteter. Murdoch har personlig bladd opp 100 millioner dollar.

En anekdote forteller at entrepenøren som sto for ryddingen av området var godt overvektig. Den ekstremt helseopptatte Murdock ble bekymret for at han skulle stryke med før jobben var ferdig. Han utlovte derfor en bonus dersom mannen tok av seg 15 kilo. Hvilket han så gjorde, inkasserte en sjekk på 100.000 dollar, og gikk ganske umiddelbart opp igjen.

En av NCRCs hovedaktiviteter er forskning på helsefremmende og legende planter. Og det er her Ecuador med sitt økologiske mangfold kommer inn, især det tropiske regnskogområdet.

Så er da spørsmålet om den planlagte forskningsbyen Yachay i Ecuador kan tilpasse sine aktiviteter i tilstrekkelig grad til milliardærens interesser, slik at han føler for å åpne sin smellfeite lommebok..