Et rasespørsmål

Når du fyller ut papirer for din nyfødte i Ecuador, tar det med på et offentlig kontor for å få identifikasjonspapirer eller på helsestasjonen for første gang, er det et spørsmål som skal besvares; ”Hvilken rase har barnet”?

Hviket vel burde avstedkomme motspørsmålet ”Hvorfor skal dere vite det”? Og ”Hvilken betydning vil det ha for barnet å bli klassifisert i en rase”? Og i herværende tilfelle; kan ikke helsesøsteren se selv? Ungen er jo blekt som et laken! Eller ta en genetest hvis nå dette  er så viktig.

Vel, grunnlaget for tellingene er en identifisering på hvor man selv hører seg ”kulturellt” hjemme. Så hvis jeg bestemte at dette kritthvite vesenet skulle være en neger, måtte funksjonæren lydig fylle ut det i sine papirer. Dessverre er jeg for tradisjonell og autoritetstro til å utføre det eksperimentet.

Hvilke raser har vi i Ecuador? Ved disse registreringene er alternativene hvit, indianer, mestis, neger og montubier. Jeg husker ikke om det var en ”andre”-kategori, men det var det kanskje.

Vedrørende ”neger”er det noen som gjerne vil ha det endret til det mer innviklede afro-ecuadorianer. Inntil videre er den offisielle betegnelsen ”negro” som også betyr svart på spansk og ellers er vanligst på kontinentet. En ting er hva som er språklig korrekt og en annen hva er politisk korrekt. Føles ”negro” som en nedlatende betegnelse for de det angår? Det siste innspillet kommer fra en av landets fremste poeter som i dikts form uttrykker hvor stolt han er av å være neger. Det er ingen tilsvarende diskusjon om hvorvidt urbefolkningen skal kalles indianere. ”Montubier” er en sær-ecuadoriansk kategori. En typisk ”montubier” lever langs noen av Ecuadors kystområder, arbeider med jordbruk og har mestisiske trekk. Jeg er ikke sikker på opphavet, men har en anelse om at de motsatte seg å bli kategorisert som mestiser ved tellingene i sin tid.

Historisk sett har Ecuador betegnet seg som en mestisisk nasjon siden frigjøringen fra kolonimakten Spania i 1820-åra. Allerede den gangen var denne gruppen den tallmessig overlegne. Det var også en reaksjon på spanjolenes overlegne holdning til koloniene og de som bodde der, også overfor de innfødte av ren spansk avstamning (los criollos). På 1990-tallet gikk man bort fra dette, og konstitusjonen slår nå fast at Ecuador er en multikulturell nasjon, med alle de nødvendige frasene om likhet og forbud mot diskriminering som er påkrevet.

Men uansett hvor mange slike erklæringer man nedtegner er det ikke til å komme fra at rasetilknytning har sammenheng med sosial status. Økonomisk og rangmessig troner de hvite og mestisene i de store byene på toppen. Indianerne holder til for en del på landsbygda. I byene utgjør de tjenerskapet. På det uformelle arbeidsmarkedet vasker de hus, passer barn, driver med gatesalg eller har små butikker hvor hele familien er sysselsatt. Først den senere tid har de fått innpass i stillinger i for eksempel offentlig administrasjon. Urbefolkningsorganisasjonen Conaie har blitt en ikke ubetydelig røst i landets politiske liv.

Flertallet av negrene er bosatt i provinsen Esmeraldas, hvor de utgjør 70 % av befolkningen. I Quito er de knapt synlige. I Guayaquil bor det en del i de fattigere delene av byen. Mange quitenere assosierer negre med ran og annen kriminell virksomhet. Dette avstedkommer som man må vente en viss sårhet blant de av dem som måtte oppebære et hederlig levebrød. En kjent scene er en svart kvinne som kommer inn i en overbefolket buss og observerer en annen kvinne som instinktivt, kanskje litt vel åpenbart eller demonstrativt, tviholder på veska si. Den forulempede svarte kvinnen lirer av en tirade som høres over hele bussen. Jeg har vært vitne til minst et par episoder av liknende karakter.

I henhold til den siste folketellingen identifiserte 71,9 % av ecuadorianerne seg selv som mestiser, 7 % som indianere, 6,1 % som hvite, 7,2 % som negre og 7,4 % som montubios. Den kan altså ikke uten videre tas som et uttrykk for etnisk opprinnelse. Forskere mener mange mestiser ”oppgraderer” seg til hvite og indianere til mestiser.

Så hvilken rase ønsker DU at DITT barn skal bli født inn i?