En politikers død

Walker Vera var på vei hjem søndag 11. mai i år. Det var morsdag og han hadde kjøpt blomster i anledning dagen. Han var fornøyd fordi han hadde vunnet valget for Alianca País i Muisne i provinsen Esmeraldas nord i Ecuador. Han var påtroppende ordfører og skulle tiltre 4 dager senere. Så smalt det.

Walker Vera mistet kontrollen over bilen, skled over i motsatt kjørebane, og kolliderte med en taxi. Han var truffet av 6 kuler i hodet og kroppen. Livet var ikke til å redde.

Var det et politisk drap eller var årsaken knyttet til politikerens personlige virke?

Provinsen Esmeraldas er den farligste delen av Ecuador. Kriminaliteten er mange ganger høyere enn i Quito og vesentlig høyere enn i Guayaquil. En av årsakene knyttes til colombiansk mafia som har beveget seg sørover. Muisne er også en av de fattigste kommunene i landet. Walker Vera hadde store planer for lokalsamfunnet. Han skulle utbedre distribusjonsnettet av drikkevann, bygge helsestasjoner og utbedre flere kommunale anlegg.

Walker Vera hadde også i årevis påpekt korrupte forhold i kommuneadministrasjonen. Han hadde vært særlig tydelig på at dette skulle han rydde opp i. Han hadde mottatt alvorlige trusler og hadde sine personlige livvakter. Men fordi det var morsdag hadde han gitt dem fri. Valgkampen og avstemningen var også dramatisk. Hæren hadde måttet rykket inn for å sørge for ro og orden på selve valgdagen.

5 dager senere ble Muisnes avtroppende ordfører, Paul Velez, arrestert. I tillegg til andre indisier, var han filmet av et overvåkningsakamera nær åstedet på det aktuelle tidspunkt. To colombianere med antatt tilknytning til kriminelle organisasjoner er også arrestert.

Slik står saken. Hvis selve ordføreren er ansvarlig for Veras død, hva var det han fryktet? Hva kunne drive ham til en så desperat handling hvor søkelyset ville bli rettet mot ham selv? Mente han seg å være immun mot straffeforfølgning i kraft sin stilling og sine kontakter? Kanskje vil tiden gi svar på disse spørsmålene, og kanskje ikke. Det er ikke alltid offentligheten får del i maktutøvernes skitne spill i  Ecuador.