Edward Snowden kommer kanskje til Ecuador

Varsleren, eller forræderen ,Edward Snowden prøver å ta seg til Ecuador hvor han har søkt politisk asyl.

Snowden er ettersøkt av USA fordi han har delt sin innsikt i hvordan landets etterretningsorganisasjon CIA snoker i vanlige folks data og har pålagt De Store Nettselskapene til å medvirke til dette, samt å holde munn om at de gjør det.

Så hvorfor velger Snowden Ecuador og hvordan vil Ecuador respondere på hans søknad?

Wikileaksgründeren Julian Assange har allerede fått politisk asyl her. Han har oppholdt seg et år i London-ambassaden. Hva er likhetene og forskjellene mellom tilfellene Snowden og Assange?

Assange hadde samtaler med Ecuador på forhånd, til og med personlige med president Correa som omtalte ham i meget positive ordelag. Snowden har ikke sørget for en tilsvarende «forhåndsavklaring» .  Men hvis man definerer Assange som en politisk flyktning som ikke er garantert noen rettferdig behandling av det amerikanske rettssystemet. bør det samme være tilfelle med Snowden.

Ecuadors utenriksminister Ricardo Patiño understreket på gårsdagens pressekonferanse at Ecuador er suveren i sin beslutning om hvorvidt de innvilger politisk asyl og henviste til landets egen konstitusjon og internasjonale regler. Med hensyn til den utleveringsavtalen som faktisk eksisterer mellom Ecuador og USA, unnlot ikke ministeren å nevne en fersk sak hvor USA avviste å utlevere et par tidligere banksjefer som hadde noen aktivt medvirkende hender (og store lommer) under finanskrisen i 1999. Denne endte som kjent med at Ecuador måte oppgi sin egen valuta og innføre dollar som betalingsmiddel.

En forskjell fra Assangesaken er at USA synes enda mer forbannet ettersom det er en av deres egne som har sladret. I tillegg til spionasje er jo mannen også en forræder. Det diplomatiske språket er hardere. Vil de statuere noen eksempler? Man vet at landet ikke har noen skrupler mot å krenke andre staters territorium for å få fatt i sine fiender. Dertil har de muligheten å sanksjonere økonomisk, slik de i alle år har gjort overfor Cuba.

Men Snowden har altså vurdert Ecuador som det landet med «størst baller» for en mulig konfrontasjon med USA. Hertil kommer at landet er stabilt. President Rafael Correa er akkurat gjenvalgt for 4 år. Får han først innvilget asyl her, bør han iallfall være sikret denne perioden.

Ellers er det interessant å se at oppmerksomheten om denne saken er vesentlig mindre enn i for eksempel Skandinavia. Ingen av de store avisene har foreløpig kommentert den på lederplass. Utenriksministerens pressekonferanse ble vist på fjernsyn, men ikke kommentert eller analysert. Dagens debatter gikk på skolepolitikk og den nye medieloven.

Viva Ecuadors forhåndstips er at Edward Snowdens søknad vil bli innvilget, men vi får se.