Dyrke kaffe i Ecuador

Jorda og det som kommer opp av den har aldri interessert meg. Det fikk være forkjempere for økologiske grønnsaker og pasjonerte hageeieres gebet.

Men det var inntil det gikk opp for meg at kaffen, gudedrikken vi av nødvendighet og velbehag inntar daglig, som renser vårt sinn og klarer vår hjerne, faktisk har sitt opphav i dette skitne elementet.

Så da jeg kjøpte noen meter grunn av onkel Domingo beliggende i Alamor, var det ingen tvil. Her skal jeg erstatte noe av mitt formidable konsum gjennom mange år. Jeg skal gi kaffe tilbake til mennenskeheten. Det skal plantes kaffebusker.

Området jeg har kjøpt er hovedsaklig en skråning, selv om det flater litt ut på toppen. En gang i framtida kan det være mulig å bygge der. Men nå er det altså kaffe som gjelder.

Så hva vet jeg om å dyrke kaffe? Jeg som aldri har klart å holde liv i ei potteplante mer noen ukers tid? Svaret er altså «fint lite» og forbedringspotensialet er enormt. Så her må man lese seg grundig opp samtidig som man i praksis må forholde seg til veiledningen fra onkel Domingo. Domingo har nemlig i årevis vært både medlem og formann i det lokale kaffelauget

Så til å begynne med har jeg funnet ut at det er 3 kaffetyper i Ecuador; Robusta, Aràbiga lavada (vasket) og Aràbiga natural. Alamor befinner seg 1380 meters høyde og da vil det være en av Aràbiga-typene som egner seg best, mener jeg å huske. Vi skal kjøpe inn et passende antall 3 måneder gamle kaffebusker for planting, Jeg leste et sted at det kan være gunstig med noe skygge, at man gjerne kunne ha en ramme av større trær rundt plantene. Men her kan det hende det varierende klimaet i Alamor  gjør at det ikke er nødvendig. Jeg er også anbefalt å sette opp et gjerde rundt, slik at ikke hønene til onkel Domingo og andre naboer kommer og hakker på plantene. Dernest vil det ta 3-4 år før de bærer frukter. Det har derfor ingen hensikt å fyre opp kaffekjelen med en gang.

Nå i påskehelgen tar jeg derfor den 13 timer lange bussreisen til Alamor for å ordne det praktiske med eiendomsoverdragelsen, besiktige eiendommen og forestå plantingen.

Jeg vil holde dere oppdatert, og hvis alt går bra, invitere på egenprodusert kaffe om noen år.

Forts. : ¨Å plante kaffe»