Dommen mot Chevron

Oljeselskapet Chevron er dømt til å betale en kjempeerstatning for miljøøedeleggelser under utvinning  av olje i den nordlige delen av Ecuadors regnskogsområde i perioden 1964 til 1990 samt følgene dette har fått for lokalsamfunnene. Saken ble reist av indianernasjonene Cofan, Siona, Segoya, Huaorani og Kichwa. Den endelige dommen ble stadfestet av Ecuadors Høyesterett (Corte Nacional de Justicia) i forrige uke og erstatningsbeløpet justert til 9 500 millioner dollar.

I innlegget om Chevrons skitne hender har vi fortalt historien bak denne lange rettsprosessen. Her vil vi se nærmere på innholdet i dommen. Hva er Chevron dømt for og hva skal erstatningen går til?

6 forhold oljeselskapet er dømt for.

1. De har forårsaket øldeleggelser i miljøet av omtrent 2 millioner hektar i Ecuadors del av den amazoniske regnskogen.

2. De har helt 16 000 millioner galloner forurenset vann ut i elver og andre vannkilder.

3. De har forårsaket økonomiske tap for gårdbrukere i regionen ved at jorden er gjort ufruktbar og døde husdyr som følge av forurensningen.

4. De har hellt 666 000 tønner råolje i elvene.

5. De har forledet oljeinspektører til å tro at oljebrønnene var tildekket i henhold til regelverket.

6.  De konstruerte 880 brønner uten tildekning. Dette betydde en vesentlig økonomisk besparelse for selskapet men var samtidig en kilde til forurensning.

Alt dette har ført til en tvungen emigrasjon av lokalbefolkningen til andre områder og innebar en fullstendig utsletting av folkene Tetetes og Sansahuaris, i henhold til dommen.

Erstatningen

Dommeren har også gitt anvisninger på hva erstatningsbeløpet skal gå til. Det er krevd opprettet en egen kommisjon for å sørge for at dette går rettmesig til.

5 390 millioner skal gå til utbedring av landskap og miljø i de berørte områdene.

1 400 milloner går til helsevesen for innbyggerne i området.

800 millioner er avsatt til medisinsk behandling. Dette er også beregnet å dekke framtidig behov da domstolen fant dekning for at et stort antall krefttilfeller og redusert levealder for de fastboende etter oljevirksomhetens opphør.

600 millioner til gjenopprettelse av naturlige vannkilder

200 millioner til å gjeninnføre naturlige arter som er forsvunnet.

150 millioner til konstruksjon av drikkevannreservoarer og distribusjon.

100 millioner til kulturell gjenoppliving av lokalsamfunnene.

Chevron mener på sin side at domsavsigelsen er ulovlig og ikke gjennomførbar. De forfølger den i to andre rettsinstanser. En er i en lokal instans i New York hvor de vil annulere sine forpliktelser i henhold til en lov som skal beskytte amerikanske borgere og selskaper mot utpressing fra korrupte internasjonale organisasjoner. Den andre er i den internasjonale domstolen i Haag hvor de vil ha dom for at det er den Ecuadorianske staten som må påta seg ansvaret for erstatningen. Bakgrunnen for dette er en signatur fra 1998 av den daværende regjeringen til Jamil Mahuad.

 

Les også:

Chevrons skitne hender

Oljeutvinning i Yasuni ITT