Dollariseringen

I Ecuador kjøper og selger vi med amerikanske dollar. Det har ikke alltid vært slik.

For ikke så lenge siden handlet dette stolte og noe nasjonalistiske folket med sine egne sucre. Valutaen var oppkalt etter en av frihetskjemperne i selvstendighetskampen mot spanjolene. For sin innsats ble han beæret med å få selve betalingsmiddelet oppkalt etter seg. Og en Condor var 20 sucre.

Hva skjedde?

Landet har opp gjennom historien vært utsatt for ustabil, hyppig skiftende politisk styring –eller mangel på sådan. Til tider har inflasjonen vært enorm. Tilfeldigvis har de også hatt et bankvesen med stor tro på kapitalens muligheter for store og raske gevinster. Da har dere kanskje det som trengs for å forstå bakhistorien?

Iallfall – i 1999 hadde de privateide banken skjøttet sine forretninger på en slik måte at de, deres småsparere, kreditorer og dermed landet selv sto på kanten av økonomisk ruin. Det var ikke ulikt det som skjedde i Argentina. Staten og skattebetalerne måtte inn og overta all gjelden for at ikke finanssystemet skulle bryte sammen.

Denne gjelden betaler landet på ennå. Presidenten er stadig i forhandlinger med Verdensbanken for å oppnå lempinger.

Like fullt var tilliten til den løpske sucren brukt opp. For å øke stabiliteten ble det vedtatt å innføre dollaren som nytt og eneste betalingsmiddel. Sammen med et mer stabilt styre de siste årene har medisinen virket. Levestandarden har økt. Utvandringen var enorm under den økonomiske krisen. Ecuadoranere i USA, Canada og Europa stimulerer nå hjemmemarkedet med overføring av midler etter hardt arbeid.

Og sucren? –kommer neppe tilbake med det første.