Diabetes

Det er mange muligheter for frivillig arbeid i Ecuador. Man kan gjøre sin innsats innen ulike felter som miljø, helse eller sosialt arbeid. Et slikt opphold med frivillig arbeid gir også mulighet til å komme nær innpå ecuadorianernes dagligliv og kultur. Når jeg en sjelden gang hører en sjelden norskklingende røst mer enn 100 meter unna en turistattraksjon, er det gjerne en slik frivillig.

En av organisasjonene som har tilbud om frivillig arbeid, er AYUDA. De jobber for barn og unge som er rammet av Diabetes 1, og familiene deres.

I 1984 gikk 6 måneder gamle José Gabriel fra Quito inn i koma. Han ble da diagnostisert med diabetes 1, som er den typen som  rammer barn. Foreldrene brukte alle sine penger på å kjøpe insulin, uten at han ble noe friskere. 8 år senere falt José Gabriel på nytt i koma. Uten andre muligheter samlet foreldrene sammen penger for å sende gutten til behandling i USA. Der fant man at mangelen på kunnskap er like farlig som fravær av insulin.

4 av 5 personer med diabetes 1 bor i land med lavt eller middels inntektsnivå. Her rammes man også 10-20 år tidligere enn i land med høyere inntektsnivå.

AYUDA arrangerer leire for barn av fattige familier som er rammet av diabetes 1. De oppsøker familiene deres og formidler informasjon om kosthold og annet de bør være oppmerksomme på.

Norske Ida er en av de som jobber frivillig for Ayuda. Her er link til hjemmesiden hennes. Fra den kan du gå videre til AUYDAs sider, hvor denne informasjonen om diabetes er hentet fra. Du har har også mulighet til å gi en donasjon.