CONAIE

CONAIE er urbefolkningens paraplyorganisasjon i Ecuador. Den omfatter stammer og ulike grupper fra regnskogområdene i Amazonas, grisgrendte fjelldistrikter og langs kysten hvor den også inkluderer afroecuadorianerne. Tilsammen utgjør dette en vesentlig del av Ecuadors befolkning.

Denne mektige sammenslutningen ble dannet i 1986. De sentrale punktene i deres agenda er styrking av urbefolkningens identitet, gjenvinning av rettigheteter til territorier, en front mot innføring av nyliberalismen og en motstand mot USAs militære engasjement i regionen.

I løpet av 1990-tallet utførte de en rekke aksjoner, flere med vellykket resultat.

Som en markering av Columbus «oppdagelse » av Amerika samlet de seg i 1992 for en marsj mot Quito. De fylte gatene med sang, tradisjonell dans og slagord. Myndighetene følte presset til å gå dialog med CONAIE, og det førte til at 16.000 kvadratkilometer ble anerkjent som urbefolkningens territorie. Dette er en av de største offentlige avståelser til urbefolkningsgrupper i Latinamerikas historie. CONAIE var fra da av en maktfaktor i Ecuadors politiske liv.

I 1994 ble det mobilisert mot en foreslått jorbruksreform og privatisering av oljesektoren. Det siste var et krav fra Verdensbanken i forbindelse med et låneopptak. Privat drift av vannverkene og utnytting av oljesektoren har tidligere medført betydelige miljøskader på urbefolkningens områder.

To år senere besluttet CONAIE også å bli en del av det regulære beslutningssystemet. De dannet det politiske partiet Pachakutic. Pachakutic er representert i nasjonalforsamlingen og innehar ordførerklubben i en rekke landkommuner.

I 1998 lyktes de i å få kongressen til å vedta en ny konstitusjon. Her ble det slått fast at Ecuador er en multietnisk og multikulturell stat. Den er forpliktet til å bevare, utvikle og styrke språklige, sosiale, politiske, økonomiske og åndelige identiteter og tradisjoner. Helt konkret får lokalsamfunnene uttalelsesrett i forbindelse med industriell utvinning på sine områder og en nærmere definert selvråderett.

I 2000 bidro CONAIE til å styrte president Jamil Mahaud, han som innførte dollariseringen. I det etterfølgende presidentvalget støttet de Lucio Gutièrrez, som etter valget snudde fullstendig om på sin politiske agenda. CONAIE sørget da for at også han måtte forlate landet og presidentstolen.

Ved valget i 2006 støttet de den fortsatt sittende Rafael Correa. Men de er  skuffet over at  en del valgløfter ikke er innfridd, samt samarbeidet som er innledet med kinesiske selskaper om utvidet gruvedrift. Pachakutic har derfor dannet en venstreoppisjon mot Correa sammen med andre partier foran valget i 2013.