Brexit og Ecuador

Så Storbrittania velger å forlate den Europeiske unionen. Har det noen effekt på Ecuador? Kanskje litt. Iallfall er det noen som bekymrer seg.

Storbrittania alene er ingen stor handelspartner for Ecuador. Det står for rundt 2,5 % av handelsbalansen til utlandet, mye mindre enn EU-landene Spania, Tyskland og Nederland. Storbrittania kjøper litt frukt, særlig bananer, fisk og kaffe fra Ecuador og sender medisiner, elektriske artikler og whiskyessenser tilbake.

Ecuador har arbeidet i flere år for en handelsavtale med EU som etter planen  skal iverksettes i desember 2016. Storbrittanias utmelding vil ikke gjøre noen forandring på det, bortsett fra at det da ikke vil være en part i avtalen.

Men det som plager president Correa er utslagene på valutamarkedet. Slik det ser ut vil euroen svekkes i forhold til dollaren. Ecuadors nasjonale valuta har vært amerikanske dollar siden år 2000, etter at den ecuadorianske sucren praktisk talt hadde blitt verdiløs som følge av år med skyhøy inflasjon. En sterk dollar vil gjøre ecuadorianske produkter dyrere i utlandet. Det betyr at mange  vil velge å kjøpe bananene andre steder.

Dernest ble det i børspanikken registrert et fall i oljeprisen. Det siste året har finansministeren sittet pal og fulgt utviklingen av prisen på råolje desperat bønnfallende etter en oppadgående kurve. Dog er det lite som tyder på Storbrittanias utmelding alene vil påvirke oljemarkedet på sikt.

Til slutt kan det bli vanskeligere for ecuadorianere bosatt i andre EU-land å få innpass på det britiske arbeidsmarkedet med tilhørende sosiale ytelser.

Men som mange analytikere reserverer seg: Det er fortsatt ganske uklart hva de reelle konskevensene av utmeldingen vil bli. Mye avhenger av hvordan EU og Storbrittania ønsker og klarer å samarbeide.

Og  denne skribenten avventer fremdeles muligheten til å formidle en gledelig nyhet om Ecuadors økonomiske situasjon…

 

Andre artikler om Ecuadors økonomi:

2015 -et bedrøvelig år for Ecuador

Ecuadors sju landeplager

Arbeidsledighetsstatistikken