Arbeidsledighetsstatistikken juni 2015

Når julisola steiker i Norge, hud brennes og kapasiteten på uteserveringene sprenges, kan det være tid for å avkjøle seg litt med de siste tallene fra arbeidsledighetsstatistikken for Ecuador.

Nå finnes det ikke noen institusjon som det forhatte og uglesette NAV som tar imot og registrerer de som ikke har jobb og formidler de over i andre statistikkgrupper med tilhørende pengeytelser her i Ecuador. Statistikken baserer seg derfor på spørreundersøkelser fra landets statistiske sentralbyrå INEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censos) som foretas i juni hvert år.

Og årets tall viser at av den arbeidsdyktige befolkningen er 4,47 % helt arbeidsledige, 45,90 % har tilfredsstillende arbeid og 49,07 % har ikke tilfredsstillende arbeid.

Det er den siste og største gruppen som krever en forklaring. Med «ikke tilfredsstillende arbeid» (empleo inadecuado) menes det personer som jobber mindre enn normert arbeidsuke og har en inntekt under minimumslønna på 354 dollar per måned. (til sammenlikning betaler vi 160 dollar i måneden for en etter norsk målestokk «helt grei» barnehageplass for treåringen vår).

Denne utilfredsstillende situasjonen omfatter altså halve befolkningen i Ecuador, 58,17 % av kvinnene og 42,24 % av mennene. De lever av tilfeldige oppdrag for middelklassen, som rengjøring, barnepass og oppussing, passer bilen din der du parkerer den eller selger hva de måtte komme over.

Mens regjeringen ellers viser fram tall for fattigdomsreduksjon og utvidelse av sosiale ordninger, har akkurat de røde tallene for sysselsetting steget. En årsak er at den fallende oljeprisen har gitt mindre rom for offentlige prosjekter. En annen som trekkes fram av avisen El Comercio , er  økningen av tollsatsene som har rammet importvirksomheter. Salget av motorsykler har for eksempel sunket med 30 % og en rekke personer har måttet gå. Om den ønskede effekten, å stimulere nasjonal produksjon, har hatt noen virkning skriver avisen ikke noe om.

I en kommentar sier den ansvarlige statsråden for produksjon Nathalie Cely om tallene, at et økende antall arbeidssøkere er et typisk tegn på en innledende fase med økonomisk vekst. Det er altså ingen grunn til å ligge våken og vri seg i varme norske sommernetter på grunn av bekymring for økonomien i Ecuador.